Loading Requestor...
Requestor 5.6.0
Lukas Vyslouzil 01/13/2024 · 361 ·

Vylepšení

 • Podpora dědičnosti (typ skupiny, nastavení rolí) u AD skupin. (REQ-007755)
 • Nové pole "Datum a čas" v modulu Formuláře. (REQ-007549) Datumové a časové pole ve formulářích
 • V dialogu pro změnu operátora, přiřazení operátora, pozvání uživatele (a na podobných místech) upraveno řazení jmen dle zvoleného jazyka RQ.  (REQ-007969)
 • Optimalizace SQL DB pro zvýšení výkonu (REQ-007970)
 • Přidán export historie chatu do .csv a .xlsx souboru.(REQ-007853)

Opravy

 • Ošetření chybějícího souboru v případě sloučení požadavků. (INC-003186)
 • Chybný součet v api/TrackTimeRecords/NewRecord. (INC-003182)
 • Chybné vyhledání pohledu, dle názvu, ve správě pohledů. (INC-003102)
 • Víceřádkový text v modulu Formuláře nereflektoval odřádkování. (REQ-007894)
 • Oprava tl. Vložit do požadavku u GPT asistenta návrhu odpovědi. (INC-003235)
 • Po kliknutí na detail hovoru vyskočí chybová hláška. (INC-003238)
 • Oprava akce Automatizace přiřazení operátora pro typ požadavku PRO a CHG. (INC-003236)
 • Oprava generování QR kódu. (INC-003229).
 • Lokalizace názvu služby v detailu požadavku. (INC-003221)
 • Oprava zobrazení vloženého formátovaného textu, pokud obsahuje position: absolute; (INC-002757)
 • Při editaci zákaznika a přidáni tagu se přepišou původní tagy. (INC-003210)
 • Oprava zobrazení volby vazby mezi produktem a zákazníkem v modulu Produkty. (INC-003201)
 • Chyba při mazání formuláře, nemazal se s automatizací a automatického přiřazování. (INC-003135)

 

 

Did we help? no ratings yet