Loading Requestor...

Requestor Support

Requestor Support je místo pro poskytování podpory zákazníkům.

Novinky 🎉
Prohlédněte si důležité novinky a změny.
3 • 40
Recommended
Requestor 5.3.1
Requestor 5.3.1 obsahuje nové funkce (6+), vylepšení (10+) a opravy chyb. Novinky Messenger - možnost vytvořit konverzaci v detailu požadavku. Konverzace má na požadavek následně vytvořenou vazbu. Vyhledávání požadavku v odpovědi pomocí "#" - pokud je v odpovědi na požadavek vložen znak "#", je možné po zadání čísla požadavku vytvořit automaticky link na požadavek. ChatGPT - intergrace se s ChatGT umožňuje sumarizovat konverzaci v detailu požadavku. Mentions - pokud je v odpovědi na požadavek vložen znak "@", je možné vybrat uživatele, který dostane email notifikaci a je mu automaticky vytvořena pozvánka do požadavku. Dědičnost formulářů v Šablonách - pokud je v šabloně požadavku formulář, je možné dědit vyplněná data do pod-požadavků. Evidence obchodních případů beta - možnost evidence obchodní případů v modulu Zákazníci. Vylepšení Support Centre - možnost definovat vlastní barvy. Rozšíření možností reaktivace požadavku v detailu služby. Nové podmínky v Automatizacích: Doba od vytvoření. Doba od uzavření. Schvalovácí rozšířeno o možnost schvalování nadřízeným (manažer). Synchronizace s DevOps na vyžádání. KB koš pro články. Vyhledávání v Produktech. Nastavení v detailu příchozí schránky - Nepřijímat emaily za zakázaných účtů. Rozšíření SCIM protokolu o podporu skupin. Opravy Nešlo přetahovat okno v dialog pro Přeposlání. Zvýšení stability a rychlosti. Stažení verze
07/30/2023
Requestor 5.4
Novinky Nový stav: Čeká na třetí stranu. (REQ-007317) Zobrazení informace v záhlaví detailu požadavku o právě nahlížejících a píšících uživatelích. (REQ-007561, REQ-007449) Vlastní zdroje požadavků. (REQ-007442) Vylepšené fulltext vyhledávání, možnost nastavení výchozího řazení ticketů ve vyhledávání. (REQ-007034) Vylepšení Pokud nemá společnost nastaveného vlastníka, nedojde automaticky k jeho nastavení, na uživatele, který ji upravuje. (REQ-007586) Zobrazení informace o psaní zprávy operátorem v dialogu pro ukončení chatu zákazníkem. (REQ-007518) Přehrání zvuku zákazníkovi chatu při doručení zprávy operátorem. (REQ-007461) V záhlaví chatu widgetu pro zákazníka je vedle ikony křížku nově zobrazena ikona šipky na minimalizaci chatu. (REQ-007576) Úprava textu vzhledu formuláře nového požadavku v administraci. (REQ-007572) Konfigurace typu příloh. (REQ-007558) Lokalizace názvi kategorii (REQ-005416) Možnost hromadné změny aktivity připravených odpovědí. (REQ-007546) Drobné úpravy v UI pro Mentions a Odkaz na požadavek. (REQ-007541) Připravené odpovědi - možnost vložení odkazu. (REQ-007543) Možnost zvolit, jestli se má fulltextové vyhledávat nad požadavky i ve textech formulářů.(REQ-006660) Odstranění náhledu textu z výpisu článků v KB. (REQ-007525) Možnost změnit zdroj požadavku v jeho detailu. (REQ-007442) Možnost v nastaveni vlastního vzhledu definovat barvu textu v horním menu. (REQ-006859) Podpora scrollování ve výpisu online uživatelů. (INC-002844) Přidána možnost poslat IsApproved, jak pro nového uživatele, tak pro aktualizaci (API). (REQ-007570) Rozšíření integrace s JIRA o možnost volby typu požadavku a projektu. (REQ-007464) Oprava chyb Chybné řazení podmínkek pohledů. (REQ-007596) API/Account/SearchUsers má vyžadovaný parametr Type v případe, že je Equality nastaveno na TRUE. (INC-003046) Oprava zobrazeni aktivit a časové osy, pokud došlo ke smazáni přiřazeného uživatele. (INC-003045) Zobrazení správných lokalizovaných zpráv při přidávání a odebírání pozvánek. (INC-002958) Oprava načítání kategorií, optimalizace rychlosti. (INC-003039) Zachování změny velikosti vestavného obrázku v emailu při odpovědi z RQ emailem. (INC-002683) Oprava zobrazení času "Čekání návštěvníka" v detailu chatu. Nyní jsou vidět i dny, pokud chat trval déle jak 24 hodin. (INC-003031) Oprava chyby při zobrazení detailu hovoru, který obsahuje např. Přesměrování. (INC-003032) Oprava nefunkčních odkazů s proměnným u připravených odpovědí. (INC-003028) Oprava API pro synchronizaci uživatelů v případě, že je RQ nastaven, aby používal unikátní email. (INC-002991) Oprava chyby odeslání nového emailu, pokud je uživatel příliš rychlý a klikne na Odeslat dříve, než se načte pole Operátor. (INC-002710) Oprava oprávnění pro zobrazení všech mailboxů. (INC-003029) Nezobrazují se Kategorie chatů. (INC-003023) Zobrazení chatu na mobilních zařízeních. (INC-003019) Oprava chyby při tvorbě nového požadavku ze šablony, kdy není vybrán adresát. (REQ-007502)
10/05/2023
Requestor 5.2.7
Requestor 5.2.7 obsahuje vylepšení (2) Vylepšení Detekce a zobrazení priority z emailu v detailu požadavku. Rozšíření podmínek Automatizací o "Priorita emailu". Rozšíření integrace VOCALLS. Stažení verze
06/01/2023
Requestor 5.6.0
Vylepšení Podpora dědičnosti (typ skupiny, nastavení rolí) u AD skupin. (REQ-007755) Nové pole "Datum a čas" v modulu Formuláře. (REQ-007549) Datumové a časové pole ve formulářích V dialogu pro změnu operátora, přiřazení operátora, pozvání uživatele (a na podobných místech) upraveno řazení jmen dle zvoleného jazyka RQ.  (REQ-007969) Optimalizace SQL DB pro zvýšení výkonu (REQ-007970) Přidán export historie chatu do .csv a .xlsx souboru.(REQ-007853) Opravy Ošetření chybějícího souboru v případě sloučení požadavků. (INC-003186) Chybný součet v api/TrackTimeRecords/NewRecord. (INC-003182) Chybné vyhledání pohledu, dle názvu, ve správě pohledů. (INC-003102) Víceřádkový text v modulu Formuláře nereflektoval odřádkování. (REQ-007894) Oprava tl. Vložit do požadavku u GPT asistenta návrhu odpovědi. (INC-003235) Po kliknutí na detail hovoru vyskočí chybová hláška. (INC-003238) Oprava akce Automatizace přiřazení operátora pro typ požadavku PRO a CHG. (INC-003236) Oprava generování QR kódu. (INC-003229). Lokalizace názvu služby v detailu požadavku. (INC-003221) Oprava zobrazení vloženého formátovaného textu, pokud obsahuje position: absolute; (INC-002757) Při editaci zákaznika a přidáni tagu se přepišou původní tagy. (INC-003210) Oprava zobrazení volby vazby mezi produktem a zákazníkem v modulu Produkty. (INC-003201) Chyba při mazání formuláře, nemazal se s automatizací a automatického přiřazování. (INC-003135)
12/18/2023
Requestor 5.1
Requestor 5.1 obsahuje nové funkce (7+), vylepšení (2) a opravy chyb (6+) Nové funkce Šablony požadavků. Integrace s Microsoft Planner. Synchronizace uživatelů a skupin z Azure Active Directory MailChimp - export kontaktů z modulu Zákazníci. Globální vyhledávání umožnuje nastavit vyjmutí požadavků v archivu a označených jako spam (nastavení v globálním hledání) z výsledků vyhledávání. Podpora formátu SVG pro nahrání loga. Zákazníci Vytočení tel. čísla z detailu společnosti. Možnost vyfiltrovat všechny uživatele, kteří mají/nemají vazbu na společnost. Šipka pro návrat do společnosti z detailu uživatele. Automatické vytvoření pohledu na požadavky společnosti. (tl. v detailu společnosti/záložka Požadavky). Export v modulu rozdělen na Vše/dle Výběru/dle Filtru. Vylepšení Reaktivace požadavku se řídí podle nastavení na službě i v případě požadavku z emailu + pokud řešitel již není řešitelem na službě, nebude umožněno reaktivovat do řešení, ale vždy na začátek (do fronty nebo přiřazení). Vylepšení zobrazení Předmětu v přehledu požadavků. Popis chyb Otevření záložky Události v detailu uživatele způsobilo zpomalení aplikace. Pole v Nový email jsou špatně zarovnané. Hodinovou sazbu ve výkazu práce není možné měnit. Vyhledávání uživatele v příchozím hovoru není funkční. Fulltext vyhledávání zobrazuje duplicitní výsledky. Interní komentář se vložil jako veřejný. Stažení verze
04/17/2023
Recently added
🚀Requestor 5.7
Novinky Pomocné stavy požadavku "Nový" a "Odpověděl" (REQ-007644). Vylepšení Strom vazeb mezi požadavky - zvětšení dialogu, prodloužení názvů (REQ-007893). Optimalizace a vylepšení API/SyncRequestorUsers (REQ-007828). Zvýraznění povinné kategorie v detailu požadavku (REQ-007553). Ikony pro kopírování čísla požadavku v detailu požadavku. Nová událost "Změna služby požadavku" v Automatizaci (REQ-007890). V nastavení Zabezbečení / Obecná bezpečnost přidaná možnost volby výchozího způsobu přihlašování (Requestor/doménový účet) (REQ-007908). Možnost vypnout oblíbené a nejpoužívanější položky v Portálu, přidání sloupce Přístup do tabulky s přehledem portálů. Dokumentace: Portál, Vytvoření požadavku přes zákaznický portál Složka Portálu může nově obsahovat vlastní popis, který se zobrazí nad Položkami portálu. Opravy Oprava práv dokumentů v tabulce při výběru složky (INC-003267). Oprava chyby při importu společnosti v poli Země (REQ-008154). Oprava chyby, která se zobrazovala při exportu chatů (INC-003291). Oprava exportu společností do XLSX (INC-003292).
02/23/2024
Requestor historie 2016 - 2022 🏰
2022 Requestor 4.15 Requestor 4.16 2021 Requestor 4.14 Requestor 4.13 Requestor 4.12 2020 Requestor 4.11 Requestor 4.10 Requestor 4.9 Requestor 4.8 Requestor 4.7 2019 Requestor 4.6 Requestor 4.5 Requestor 4.4 Requestor 4.3 2018 Requestor 4.2 Requestor 4.1 Requestor 4.0 2017 Requestor 3.9 Requestor 3.8 Requestor 3.7 Requestor 3.6 2016 Requestor 3.5 Requestor 3.4 Requestor 3.3 Requestor 3.2 Requestor 3.1 Requestor 3.0
02/13/2024
Requestor 5.6.2
Vylepšení Rozšíření formulářů o pole Poznámka. (REQ-007086) Více o poznámce v dokumentaci o Formulářích Uživatelé v roli EU/SU mohou pozvat k požadavku jakéhokoliv uživatele ze svým společností nebo interních skupin. (REQ-007842) Opravy Oprava migrace původních vazeb mezi výběrovými seznamy ve formuláři. (REQ-008021) Optimalizace ukládaní informací o hovorech. (INC-003251) Oprava chyby při klonování formulářů. (INC-003248)
01/31/2024
Requestor 5.6.1
Opravy Chyba při pokusu o otevření modulu Chat. (INC-003247) Optimalizace zobrazení článků v KB (REQ-008035)
01/16/2024
Requestor 5.6.0
Vylepšení Podpora dědičnosti (typ skupiny, nastavení rolí) u AD skupin. (REQ-007755) Nové pole "Datum a čas" v modulu Formuláře. (REQ-007549) Datumové a časové pole ve formulářích V dialogu pro změnu operátora, přiřazení operátora, pozvání uživatele (a na podobných místech) upraveno řazení jmen dle zvoleného jazyka RQ.  (REQ-007969) Optimalizace SQL DB pro zvýšení výkonu (REQ-007970) Přidán export historie chatu do .csv a .xlsx souboru.(REQ-007853) Opravy Ošetření chybějícího souboru v případě sloučení požadavků. (INC-003186) Chybný součet v api/TrackTimeRecords/NewRecord. (INC-003182) Chybné vyhledání pohledu, dle názvu, ve správě pohledů. (INC-003102) Víceřádkový text v modulu Formuláře nereflektoval odřádkování. (REQ-007894) Oprava tl. Vložit do požadavku u GPT asistenta návrhu odpovědi. (INC-003235) Po kliknutí na detail hovoru vyskočí chybová hláška. (INC-003238) Oprava akce Automatizace přiřazení operátora pro typ požadavku PRO a CHG. (INC-003236) Oprava generování QR kódu. (INC-003229). Lokalizace názvu služby v detailu požadavku. (INC-003221) Oprava zobrazení vloženého formátovaného textu, pokud obsahuje position: absolute; (INC-002757) Při editaci zákaznika a přidáni tagu se přepišou původní tagy. (INC-003210) Oprava zobrazení volby vazby mezi produktem a zákazníkem v modulu Produkty. (INC-003201) Chyba při mazání formuláře, nemazal se s automatizací a automatického přiřazování. (INC-003135)
12/18/2023