Loading Requestor...
Requestor 5.4
Lukas Vyslouzil 10/05/2023 · 371 ·
Novinky

Vylepšení

 • Pokud nemá společnost nastaveného vlastníka, nedojde automaticky k jeho nastavení, na uživatele, který ji upravuje. (REQ-007586)
 • Zobrazení informace o psaní zprávy operátorem v dialogu pro ukončení chatu zákazníkem. (REQ-007518)
 • Přehrání zvuku zákazníkovi chatu při doručení zprávy operátorem. (REQ-007461)
 • V záhlaví chatu widgetu pro zákazníka je vedle ikony křížku nově zobrazena ikona šipky na minimalizaci chatu. (REQ-007576)
 • Úprava textu vzhledu formuláře nového požadavku v administraci. (REQ-007572)
 • Konfigurace typu příloh. (REQ-007558)
 • Lokalizace názvi kategorii (REQ-005416)
 • Možnost hromadné změny aktivity připravených odpovědí. (REQ-007546)
 • Drobné úpravy v UI pro Mentions a Odkaz na požadavek. (REQ-007541)
 • Připravené odpovědi - možnost vložení odkazu. (REQ-007543)
 • Možnost zvolit, jestli se má fulltextové vyhledávat nad požadavky i ve textech formulářů.(REQ-006660)
 • Odstranění náhledu textu z výpisu článků v KB. (REQ-007525)
 • Možnost změnit zdroj požadavku v jeho detailu. (REQ-007442)
 • Možnost v nastaveni vlastního vzhledu definovat barvu textu v horním menu. (REQ-006859)
 • Podpora scrollování ve výpisu online uživatelů. (INC-002844)
 • Přidána možnost poslat IsApproved, jak pro nového uživatele, tak pro aktualizaci (API). (REQ-007570)
 • Rozšíření integrace s JIRA o možnost volby typu požadavku a projektu. (REQ-007464)

Oprava chyb

 • Chybné řazení podmínkek pohledů. (REQ-007596)
 • API/Account/SearchUsers má vyžadovaný parametr Type v případe, že je Equality nastaveno na TRUE. (INC-003046)
 • Oprava zobrazeni aktivit a časové osy, pokud došlo ke smazáni přiřazeného uživatele. (INC-003045)
 • Zobrazení správných lokalizovaných zpráv při přidávání a odebírání pozvánek. (INC-002958)
 • Oprava načítání kategorií, optimalizace rychlosti. (INC-003039)
 • Zachování změny velikosti vestavného obrázku v emailu při odpovědi z RQ emailem. (INC-002683)
 • Oprava zobrazení času "Čekání návštěvníka" v detailu chatu. Nyní jsou vidět i dny, pokud chat trval déle jak 24 hodin. (INC-003031)
 • Oprava chyby při zobrazení detailu hovoru, který obsahuje např. Přesměrování. (INC-003032)
 • Oprava nefunkčních odkazů s proměnným u připravených odpovědí. (INC-003028)
 • Oprava API pro synchronizaci uživatelů v případě, že je RQ nastaven, aby používal unikátní email. (INC-002991)
 • Oprava chyby odeslání nového emailu, pokud je uživatel příliš rychlý a klikne na Odeslat dříve, než se načte pole Operátor. (INC-002710)
 • Oprava oprávnění pro zobrazení všech mailboxů. (INC-003029)
 • Nezobrazují se Kategorie chatů. (INC-003023)
 • Zobrazení chatu na mobilních zařízeních. (INC-003019)
 • Oprava chyby při tvorbě nového požadavku ze šablony, kdy není vybrán adresát. (REQ-007502)
Did we help? no ratings yet